Sự kiện

 • 9 PHÒNG TRỰC TUYẾN
 • 1190 +
 • 10957 ft²
Xem thư viện

Phòng tổ chức sự kiện của chúng tôi

Bạn đang lên kế hoạch cho một đại hội, cuộc họp nhóm hoặc lễ kỷ niệm cá nhân? Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy chính xác không gian phù hợp trong các phòng hội nghị của chúng tôi, hầu hết các phòng đều có ánh sáng tự nhiên. Với thiết kế tiện dụng, chúng đều có kích thước khác nhau và sức chứa tối đa là 500 người.

Thiết bị nghe nhìn
Quản lý Hội nghị
Ánh sáng tự nhiên
Nhà hàng trong khuôn viên
Các hoạt động giải trí
Các tiện nghi ngoài trời

Chuyên gia tổ chức sự kiện

Không gian bổ sung

a bar with stools in a room

Không gian của chúng tôi

ft²
a room with many chairs and a projector screen

Animation hall Bay

100 Số người tối đa1291 ft²32.81 x 39.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát100
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with many chairs and a projector screen

Animation hall Mare

100 Số người tối đa1291 ft²32.81 x 39.37

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát100
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with many chairs and a projector screen

Banquet hall “Anhiallo”

70 Số người tối đa1076 ft²16.41 x 65.62

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 70
 • Sảnh tiệc70
 • Nhà hát70
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with rows of chairs

Mermaid

20 Số người tối đa258 ft²13.12 x 19.69

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát20
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with rows of chairs

Neptune hall

500 Số người tối đa5619 ft²95.15 x 59.06

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 300
 • Sảnh tiệc250
 • Nhà hát500
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ U100
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a bar with stools in a room

Night Club Viva

300 Số người tối đaNaN ft²NaN x NaN

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail 300
 • Sảnh tiệc300
 • Nhà hátn/a
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a bar with stools in a room

Seashell

20 Số người tối đa258 ft²13.12 x 19.69

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát20
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a bar with stools in a room

Sigma hall

40 Số người tối đa581 ft²29.53 x 19.69

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát40
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a
a room with rows of chairs

Starfish

40 Số người tối đa581 ft²29.53 x 19.69

Tìm hiểu thêm

Bày trí

 • Cocktail n/a
 • Sảnh tiệcn/a
 • Nhà hát40
 • Phòng họcn/a
 • Hình chữ Un/a
 • Phòng họpn/a
 • Quán rượun/a

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

 • luxury
 • premium
 • essential