กิจกรรมหรืองาน

 • 1 ห้องพักอิเล็กทรอนิกส์
 • 70 +
 • 91 ตร.ม.
ดูแกลเลอรี่

Making every event a success

We providea conference room called Nymphenburg with natural light, air-conditioning and space for up to 70 people. The ideal space to plan any type of event that, with the help of our team and catering packages, will be sure to run smoothly and be a resounding success.

Audiovisual equipment
Business centre
Customised events
Room service

ผู้เชี่ยวชาญในการจัดงาน

Meeting packages

a room with rows of chairs and a projector screen

พื้นที่ของเรา

ตร.ม.
a room with rows of chairs

Nymphenburg

70 จำนวนคนสูงสุดที่รองรับ91 ตร.ม.14.8 x 6.2

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนผัง

 • ค็อคเทล n/a
 • การจัดเลี้ยงn/a
 • โรงภาพยนต์70
 • ห้องเรียน40
 • รูปตัว U30
 • ห้องประชุม35
 • คาบาเร่ต์n/a

เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเรา

 • luxury
 • premium
 • essential