Προορισμοί

Ξενοδοχεία σε Καμ Ραντς

One of the less crowded cities on the east coast of Vietnam. The long beaches of fine white sand and crystal-clear waters make it the ideal destination for travellers seeking peace and relaxation in the sun.

Τα ξενοδοχεία μας σε Καμ Ραντς

a patio with chairs and a table overlooking a body of water
a white building with columns and a driveway
a walkway with trees and bushes in front of a building
a dining room with a table and chairs
  • Spa
  • Γυμναστήριο
  • Kids club
0
a beach with rocks and water
solar panels in a field
a floating platform with boats in the water

Ανακαλύψτε τα εμπορικά μας σήματα

  • luxury
  • premium
  • essential