Προορισμοί

Τσέλε

The iconic wooden houses and lamps in the old town make this pretty Lower Saxony city the ideal place to stroll around and enjoy a fantasy setting in real life.

a group of buildings with chairs and flowers
Νόμισμα
The official currency in Celle is the euro. In banks and exchange offices you can easily exchange foreign currencies.
Γλώσσα
The official language of Celle is German, although English is used without any problems in tourist areas.
Ίντερνετ
The city offers good Internet access. Cafés, hotels and restaurants usually have free Wi-Fi.
καιρός
Winters are long and very cold, and summers are quite pleasant.

Ανακαλύψτε τα εμπορικά μας σήματα

  • luxury
  • premium
  • essential