Các điểm đến

波鸿

这座充满活力的德国城市位于鲁尔区,现如今仍能在大部分地区看到其工业与采矿业的历史痕迹。众多博物馆和艺术画廊也充分彰显了它的艺术文化底蕴。

Các khách sạn của chúng tôi tại 波鸿

a building with a red light
a train in a station
a brick building with a tower
a building with a door and stairs

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential