กิจกรรมหรืองาน

 • 6 ห้องพักอิเล็กทรอนิกส์
 • 406 +
 • 592 ตร.ม.
ดูแกลเลอรี่

Herinneringen gemaakt in het hart van Madrid

Het Gran Meliá Palacio de los Duques biedt de perfecte setting voor de meest onvergetelijke dag. In het hart van Madrid de los Austrias, de meest traditionele wijk van de hoofdstad, geniet u van alle exclusiviteit van een paleis met werkelijk unieke faciliteiten. Vergezeld van de steun van een ervaren team dat zelfs voor de kleinste details zal zorgen en u een schitterende dag zal garanderen.

ผู้เชี่ยวชาญในการจัดงาน

Een onvergelijkbaar decor

a courtyard with plants and tables and chairs

Dakterrasgebied in het hart van de stad

a patio with chairs and tables and trees

Uw grote dag

a woman in a white dress sitting on a staircase

À la carte-evenementen

a room with white chairs and a black table
1 / 4

พื้นที่ของเรา

ตร.ม.
a conference room with a table and chairs

La Fragua

16 จำนวนคนสูงสุดที่รองรับ34 ตร.ม.4.4 x 7.8

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนผัง

 • ค็อคเทล n/a
 • การจัดเลี้ยงn/a
 • โรงภาพยนต์16
 • ห้องเรียน12
 • รูปตัว U9
 • ห้องประชุม12
 • คาบาเร่ต์n/a
a room with tables and chairs

Las Lanzas

50 จำนวนคนสูงสุดที่รองรับ94 ตร.ม.12.6 x 7.5

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนผัง

 • ค็อคเทล n/a
 • การจัดเลี้ยงn/a
 • โรงภาพยนต์50
 • ห้องเรียน30
 • รูปตัว U21
 • ห้องประชุม24
 • คาบาเร่ต์24
a room with a long table and chairs

Las Meninas

40 จำนวนคนสูงสุดที่รองรับ103 ตร.ม.7.1 x 14.6

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนผัง

 • ค็อคเทล n/a
 • การจัดเลี้ยงn/a
 • โรงภาพยนต์40
 • ห้องเรียน24
 • รูปตัว U15
 • ห้องประชุม18
 • คาบาเร่ต์21
a long conference room with chairs and tables

Opera

140 จำนวนคนสูงสุดที่รองรับ186 ตร.ม.10 x 18.6

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนผัง

 • ค็อคเทล 140
 • การจัดเลี้ยง80
 • โรงภาพยนต์90
 • ห้องเรียน72
 • รูปตัว U33
 • ห้องประชุม36
 • คาบาเร่ต์42
a room with white chairs and a black table

Palacio

160 จำนวนคนสูงสุดที่รองรับ177 ตร.ม.10 x 17.7

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนผัง

 • ค็อคเทล 160
 • การจัดเลี้ยง100
 • โรงภาพยนต์110
 • ห้องเรียน87
 • รูปตัว U39
 • ห้องประชุม42
 • คาบาเร่ต์56
a room with white chairs and a black table

Palacio + Opera

250 จำนวนคนสูงสุดที่รองรับ342 ตร.ม.10 x 34.2

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนผัง

 • ค็อคเทล 250
 • การจัดเลี้ยง180
 • โรงภาพยนต์190
 • ห้องเรียน149
 • รูปตัว Un/a
 • ห้องประชุม78
 • คาบาเร่ต์98

เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเรา

 • luxury
 • premium
 • essential