ความรู้สีกสะดวกสบายแบบท้องถิ่น

a camper van with lights and chairs
a couple of children sitting on a floor with balloons

Everything under the Sol

The Sol Tribe คือวิถีชีวิตและการแบ่งปัน นี่คือครอบครัวของคุณ เพื่อนของคุณ และเครือญาติที่เป็นมิตรกับคุณ ใช้ชีวิตแบบวันหยุดที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา กิจกรรม ความผ่อนคลายและช่วงเวลาแห่งความสุขที่น่าจดจำ นี่คือชีวิตภายใต้ The Sol ที่ทุกคนคู่ควร

a room with a table and chairs
a lobby with a reception desk and chairs

Hotels with their own essence

Hotels with contemporary design and an authentic connection to local culture.