Εκδηλώσεις

 • 8 E-ROOMS
 • 90 +
 • 116 m²
Προβολή φωτογραφιών

Conoscere diversi punti di vista

Riscoprite un modo per combinare tempo libero e lavoro. Esplora nuovi modi per organizzare le riunioni in spazi divertenti e flessibili che risveglieranno il lato più creativo di tutti i partecipanti. Le nostre sale multifunzionali, completamente attrezzate, offrono WiFi ad alta velocità, sistemi audiovisivi integrati e tecnologia innovativa. Se sperate di organizzare un evento davvero unico, questo è il posto che fa per voi. Abbiamo accesso preferenziale al parcheggio pubblico dell'hotel.

Wi-Fi ad alta velocità
Apparecchiature audiovisive

Ειδικοί στις εκδηλώσεις

Fuori ufficio: il coworking

a room with a desk and a bicycle

Spazio Big Idea

a table with a book and a chess board on it

Sale riunioni

a room with many chairs
1 / 3

Οι χώροι μας

a long table with chairs and a television in the background

1

30 Μέγιστος αριθμός ατόμων31 m²6.6 x 4.7

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνο20
 • Θέατρο30
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύλης12
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a
a room with many chairs

1+2

60 Μέγιστος αριθμός ατόμων63 m²6.6 x 9.6

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνο40
 • Θέατρο60
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύλης20
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a
a room with many chairs and tables

1+2+3

90 Μέγιστος αριθμός ατόμων83 m²6.6 x 12.7

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνο50
 • Θέατρο90
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύλης30
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a
a room with many chairs and a table

2

30 Μέγιστος αριθμός ατόμων33 m²6.6 x 5

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνο20
 • Θέατρο30
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύλης12
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a
a room with a table and chairs

2+3

60 Μέγιστος αριθμός ατόμων54 m²6.6 x 8.2

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνο40
 • Θέατρο60
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύλης20
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a
a room with a table and chairs

3

30 Μέγιστος αριθμός ατόμων21 m²6.6 x 3.2

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνο20
 • Θέατρο30
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύλης12
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a
a room with a couch and a table and a chess board

Big Ideas Space

31 m²6.6 x 4.8

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνοn/a
 • Θέατροn/a
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύληςn/a
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a
a room with colorful wall and couches

Out of Office

NaN m²4.4 x NaN

Μάθετε περισσότερα

Κατόψεις

 • Cocktail n/a
 • Επίσημο δείπνοn/a
 • Θέατροn/a
 • Τάξηn/a
 • Σε σχήμα καμπύληςn/a
 • Αίθουσα συσκέψεωνn/a
 • Καμπαρέn/a

Ανακαλύψτε τα εμπορικά μας σήματα

 • luxury
 • premium
 • essential