Các điểm đến

Khách sạn tại Đức

a city with a bridge and a river
a wall with many different colors of art
a body of water with a bridge and buildings
a boat on the water
a group of buildings with chairs and flowers
Tiền tệ
Đơn vị tiền tệ được sử dụng là đồng euro. Phần đa các địa điểm đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức duy nhất là tiếng Đức. Nhìn chung, người Đức có vốn tiếng Anh tốt.
Internet
Không dễ để tìm được các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí. Vả lại, tốc độ tải cũng không được ổn định lắm. Thế nhưng, bắt Wi-Fi trong khách sạn lại dễ vô cùng.
Thời tiết
Phía Bắc và Tây Bắc có khí hậu ôn hòa, mưa nhiều. Ở phía Đông, mùa đông rất lạnh, còn ở cực Nam khí hậu ấm hơn.

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential