Trải nghiệm Destination Inclusive ®

Xem thư viện

Hoạt động ngoài địa điểm của Destination Inclusive®

Trải nghiệm sự thanh bình với một buổi tập yoga riêng trên bãi biển, dành riêng cho những khách lưu trú trong suite. Đi sâu hơn vào vẻ đẹp của Punta Cana với chuyến đi thuyền catamaran riêng và lớp học bên bờ đại dương, nâng cao kết nối của bạn với thiên nhiên.

a group of people walking on a beach
a group of people doing yoga on a beach
a woman in a swimsuit on a beach
a man with his arms out by a tree

Về bản chất

a group of people on a boat
people sitting on mats on a beach
1 / 2

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential